Slovník pojmů - Votchel.cz Skip to content

Slovník pojmů

Axe kick

Kop nohou shora dolů, kdy se noha zdvihne vysoko nad hlavu a pak se kope dolů směrem k soupeři.

Chráníče

Ochranné pomůcky, které kickboxer používá k ochraně různých částí těla, jako jsou hlava, zuby, hrudník, třísla a kolena.

Cross

Úder přes tělo, který se používá k útoku na obličej soupeře.

Front Kick

Kop, který se používá k útoku na břicho nebo hrudník soupeře.

Guard

Obranná pozice, kdy kickboxer drží ruce před tělem a chrání se tak před útoky soupeře.

Hook

Úder ze strany, který se používá k útoku na hlavu nebo tělo soupeře.

Kickbox

Bojové umění, které spojuje techniky boxu a kopů.

Knockout (KO)

Stav, kdy kickboxer dostane úderem soupeře do hlavy a padne na zem, bez schopnosti se zvednout a pokračovat v zápase.

Muay Thai

Styl kickboxu pocházející z Thajska, který se zaměřuje na údery lokty a koleny.

Ring

Kruhová plocha, kde se odehrávají zápasy.

Savate

Styl kickboxu pocházející z Francie, který kombinuje údery nohama a rukama.

Savate

Styl kickboxu pocházející z Francie, který kombinuje údery nohama a rukama.

Spinning back kick

Kop nohou, kdy se kickboxer otočí kolem své osy a kopne nohou směrem k soupeři.

Takedown

Technika, kdy se kickboxer snaží svrhnout soupeře na zem.

Uppercut

Úder, který směřuje ze spodní strany pěsti nahoru, s cílem zasáhnout soupeře do brady nebo čelisti.

Bodový zápas

Zápas, kde rozhodčí body přidělují za úspěšné útoky a kopy.

Clinch

Technika, kdy se kickboxer dostane do těsného kontaktu se soupeřem a používá různé chvaty a techniky k úderům a kopcům.

Elbow strike

Úder loktem, který se provádí do různých částí těla soupeře

Full-contact

Styl kickboxu, kde je povoleno útočit plnou silou.

High-kick

Kop, který směřuje na hlavu nebo krk soupeře.

Jab

Úder, který se provádí rychlým a krátkým představením pěsti směrem k soupeři.

Knee strike

Úder, který se provádí kolenem na různé části těla soupeře.

Low-kick

Kop, který směřuje na dolní část nohy soupeře.

Referee

Rozhodčí, který dohlíží na průběh zápasu a rozhoduje o případných nejasnostech.

Roundhouse Kick

Kop z boku nohou, který se obvykle používá k útoku na stehna nebo boky soupeře.

Side Kick

Kop ze strany nohou, který se obvykle používá k útoku na bok soupeře.

Sparring

Tréninková situace, kdy dva kickboxeři bojují proti sobě, obvykle s ochrannými pomůckami.

Sweep

Technika, kdy kickboxer kopne nohou soupeřovu nohu a snaží se ho dostat do pádu.

Technical knockout (TKO)

Stav, kdy kickboxer dostane tolik úderů, že rozhodčí zastaví zápas a prohlásí vítězem soupeře.

Základní postoj

Základní pozice, kdy kickboxer stojí rovně, nohy jsou od sebe ve šířce ramen a ruce jsou připraveny k úderům a kopcům.