Filozofie kickboxu – respekt, disciplína, odvaha, růst - Votchel.cz Skip to content

Filozofie kickboxu – respekt, disciplína, odvaha, růst

Kickbox má stejně jako mnoho jiných bojových sportů a sportovních disciplín přesah mimo fyzické aktivity. Prakticky všichni zakladatelé a průkopníci bojových umění věděli, že tělo a mysl jsou spojité nádoby, které bez sebe nemohou dokonale fungovat. Proto i kickbox sebou nese mnoho filozofických aspektů, které na první ohled nemusí být patrné; pokud si je ale připomeneme, uvidíme, že dávají hluboký smysl.

Sebeovládání a disciplína

Základní stavební kámen pro úspěch v kickboxu a ostatně v každé lidské činnosti. Nejenom v tréninku, ale také během zápasu je nutná železná disciplína a dokonalé sebeovládání. Trénink a boj není vždy příjemná záležitost, ale každý krok, který nás posune dál, se vyplatí a projeví se na naší kondici a duševní připravenosti. A samozřejmě lze veškeré tyto poznatky a návyky uplatnit také v osobním a pracovním životě.

3

Důvěra a sebedůvěra

Důvěra ve své schopnosti a důvěra vůči našemu trenérovi a mentorovi je také nezbytná pro maximální využití našeho potenciálu. Každý má své tělesné a fyzické limity, mnohem více omezující jsou však pro nás bloky psychické. Proto je důležité budovat a pěstovat zdravou sebedůvěru, která však musí jít ruku v ruce s přiměřenou pokorou a respektem.

Respekt k sobě i druhým

Tím se dostáváme k dalšímu bodu. Už dávní mistři bojových umění usilovali o perfektní rovnováhu těla a ducha. Nedílnou součástí této symbiózy byl přirozený respekt k sobě samému, k partnerům v tréninku a také k soupeřům. Nezapomínejte, že lepší výsledky v přípravě nebo v boji z vás nedělají lepšího člověka. Tím se musíte stát dodržováním těch správných zásad v každé oblasti.

2

Respekt k sobě i druhým

Tím se dostáváme k dalšímu bodu. Už dávní mistři bojových umění usilovali o perfektní rovnováhu těla a ducha. Nedílnou součástí této symbiózy byl přirozený respekt k sobě samému, k partnerům v tréninku a také k soupeřům. Nezapomínejte, že lepší výsledky v přípravě nebo v boji z vás nedělají lepšího člověka. Tím se musíte stát dodržováním těch správných zásad v každé oblasti.

Odvaha a odhodlání

Také odvaha je nedílnou součástí filozofie bojových sportů. Není jednoduché se odhodlat začít provozovat tento druh sportu, není jednoduché vydržet tréninkovou zátěž, není jednoduché se postavit (leckdy silnějšímu) soupeři a není jednoduché přijmout porážku. To vše vyžaduje notnou dávku odhodlání a odvahy. Ale pozor, mezi odvahou a lehkomyslným riskováním je velmi tenká hranice – držme se tedy vždy na té správné straně.

Rozvoj těla i ducha

Všechny tyto aspekty mají společného jmenovatele a společný efekt. Tím je rozvoj člověka po všech stránkáchtělesné i duševní. Pro jedno bychom neměli zapomínat na druhé a dbát na harmonický posun ve všech oblastech. Není to zase tak těžké; brzy poznáte, že nově nabyté poznatky, techniky a zkušenosti můžete velmi dobře aplikovat a využívat i v životě mimo tělocvičnu a ring. A o to jde v kickboxu především – měl by vám přinášet radost, potěšení a všeobecný rozvoj.

Doufáme, že se Vám článek líbil a budu se na Vás těšit na osobním či skupinovém tréninku Kickboxu.

Váš Votchel.cz