Kickbox jako prostředek sebeobrany

Kickbox jako prostředek sebeobrany a zvládání krizových situací

Kickbox jako prostředek sebeobrany a zvládání krizových situací

Důvodů, pro začít s kickboxem je mnoho. Zlepšení fyzické kondice, odbourání stresu, odreagování se, vybití přebytečné energie…nebo také snaha být připraven se bránit v případě napadení, nebo jiné krizové situace. Dnes si řekneme, proč je kickbox také dobrým prostředkem sebeobrany a zvládání nekomfortních situací.

Posílení sebevědomí

Sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti je velmi mocná zbraň a metoda jak předcházet konfliktům. Aniž si to uvědomujeme, naše chování a způsob jakým vystupujeme může potencionálního agresora odradit od jakéhokoliv útoku a vyvolávání sporů. Tělesná zdatnost a bojové schopnosti nám tak paradoxně můžou pomoci zažehnat konflikt ještě před tím, než vůbec začal. Uvědomění si vlastní síly vám také dává mnohem víc prostoru, jak problémy řešit komunikací, nebo prostým ústupkem v momentě, kdy jakákoliv domluva není možná.

6

Fyzická připravenost

Někdy se ovšem může stát, že přes veškerou snahu nelze zabránit kontaktu a fyzickému střetu. V tom případě vám kickbox pomůže také. Nacvičené techniky, postřeh, flexibilita, síla a rychlost vám dají nedocenitelnou výhodu. Kickboxem získané dovednosti ale nikdy nesmíme zneužít k útokům mimo nezbytnou obranu. Mnoho útočníků však samo raději couvne, když zjistí, že před nimi stojí více než vyrovnaný protivník.

Prvky sebeobrany

Samotné techniky kickboxu často vychází z principů sebeobrany. Bloky, údery i kopy lze velmi úspěšně a efektivně využít jak pro útok, tak při obraně. Pokud si osvojíte techniky kickboxu a v tréninku a soubojích se naučíte je používat podvědomě a instinktivně, máte v případě ohrožení velkou výhodu. A to platí jak pro muže tak i ženy – dobrá technika a praxe dokáží smazat i velké rozdíly v hmotnosti, výšce i síle.

7

Postřeh a reflex

V případech napadení je obvykle kritický moment překvapení, který útočník využije ku svému prospěchu. Napadený člověk je zpravidla v první chvíli ochromený, šokovaný a není schopen adekvátně reagovat – to vše hraje samozřejmě do karet agresorovi. Trénink kickboxu nás mimoděk na tyto situace připravuje. Učí nás rychle reagovat, rozvíjí náš postřeh a bleskové rozhodování na základě aktuální situace. Tím pádem můžete jako napadený vzít útočníky vítr z plachet a jeho moment překvapení proměnit ve svůj.

Ačkoliv tedy kickbox není primární sebeobrannou technikou, mnoho z jeho náplně nám může přijít vhod v nejrůznějších situacích. Ať už v rámci fyzické zdatnosti, nebo coby prostředek ke zvýšení sebevědomí. Tak či tak, přejeme vám, abyste se soupeři postavili jen na tréninku nebo v ringu za fér podmínek čestného boje.

Doufáme, že se Vám článek líbil a budu se na Vás těšit na osobním či skupinovém tréninku Kickboxu.

Váš Votchel.cz

Filozofie kickboxu – respekt, disciplína, odvaha, růst

Filozofie kickboxu – respekt, disciplína, odvaha, růst

Filozofie kickboxu – respekt, disciplína, odvaha, růst

Kickbox má stejně jako mnoho jiných bojových sportů a sportovních disciplín přesah mimo fyzické aktivity. Prakticky všichni zakladatelé a průkopníci bojových umění věděli, že tělo a mysl jsou spojité nádoby, které bez sebe nemohou dokonale fungovat. Proto i kickbox sebou nese mnoho filozofických aspektů, které na první ohled nemusí být patrné; pokud si je ale připomeneme, uvidíme, že dávají hluboký smysl.

Sebeovládání a disciplína

Základní stavební kámen pro úspěch v kickboxu a ostatně v každé lidské činnosti. Nejenom v tréninku, ale také během zápasu je nutná železná disciplína a dokonalé sebeovládání. Trénink a boj není vždy příjemná záležitost, ale každý krok, který nás posune dál, se vyplatí a projeví se na naší kondici a duševní připravenosti. A samozřejmě lze veškeré tyto poznatky a návyky uplatnit také v osobním a pracovním životě.

3

Důvěra a sebedůvěra

Důvěra ve své schopnosti a důvěra vůči našemu trenérovi a mentorovi je také nezbytná pro maximální využití našeho potenciálu. Každý má své tělesné a fyzické limity, mnohem více omezující jsou však pro nás bloky psychické. Proto je důležité budovat a pěstovat zdravou sebedůvěru, která však musí jít ruku v ruce s přiměřenou pokorou a respektem.

Respekt k sobě i druhým

Tím se dostáváme k dalšímu bodu. Už dávní mistři bojových umění usilovali o perfektní rovnováhu těla a ducha. Nedílnou součástí této symbiózy byl přirozený respekt k sobě samému, k partnerům v tréninku a také k soupeřům. Nezapomínejte, že lepší výsledky v přípravě nebo v boji z vás nedělají lepšího člověka. Tím se musíte stát dodržováním těch správných zásad v každé oblasti.

2

Respekt k sobě i druhým

Tím se dostáváme k dalšímu bodu. Už dávní mistři bojových umění usilovali o perfektní rovnováhu těla a ducha. Nedílnou součástí této symbiózy byl přirozený respekt k sobě samému, k partnerům v tréninku a také k soupeřům. Nezapomínejte, že lepší výsledky v přípravě nebo v boji z vás nedělají lepšího člověka. Tím se musíte stát dodržováním těch správných zásad v každé oblasti.

Odvaha a odhodlání

Také odvaha je nedílnou součástí filozofie bojových sportů. Není jednoduché se odhodlat začít provozovat tento druh sportu, není jednoduché vydržet tréninkovou zátěž, není jednoduché se postavit (leckdy silnějšímu) soupeři a není jednoduché přijmout porážku. To vše vyžaduje notnou dávku odhodlání a odvahy. Ale pozor, mezi odvahou a lehkomyslným riskováním je velmi tenká hranice – držme se tedy vždy na té správné straně.

Rozvoj těla i ducha

Všechny tyto aspekty mají společného jmenovatele a společný efekt. Tím je rozvoj člověka po všech stránkáchtělesné i duševní. Pro jedno bychom neměli zapomínat na druhé a dbát na harmonický posun ve všech oblastech. Není to zase tak těžké; brzy poznáte, že nově nabyté poznatky, techniky a zkušenosti můžete velmi dobře aplikovat a využívat i v životě mimo tělocvičnu a ring. A o to jde v kickboxu především – měl by vám přinášet radost, potěšení a všeobecný rozvoj.

Doufáme, že se Vám článek líbil a budu se na Vás těšit na osobním či skupinovém tréninku Kickboxu.

Váš Votchel.cz

Jak si zlepšit techniku kopů v kickboxu?

Jak si zlepšit techniku kopů v kickboxu?

Kopy jsou bezesporu důležitou součásti kickboxu – při tréninku i v zápase. Mají velký dosah, umožňují zasadit opravdu silný úder a skýtají velké množství kombinací a velmi často hrají hlavní roli v úspěšném útoku i obraně. A proto je nezbytné si dobře osvojit jejich správnou techniku, která je základním stavebním kamenem vašeho úspěchu i v tomto sportu.

 

Obecné rady

Prvotním předpokladem pro úspěšné zvládnutí technik kopů (a koneckonců i jakýchkoliv jiných technik) je i zde trpělivost a důslednost. Zaměřte se na kvalitu, ne na kvantitu – je lepší provést kop desetkrát správně než padesátkrát špatně. Tělo si snadno zvykne na nový pohyb, ale potom už je těžší ho odnaučit nežádoucím zlozvykům.

Ideální je také okamžitě dostat zpětnou vazbu o provedení jednotlivých technik. Nejlepší je dohled trenéra, nebo zkušeného sparing partnera. V pokročilejších fázích, při individuálním tréninku se nebojte použít alespoň natáčení na mobilní telefon, nebo kontrolní pohled do zrcadla.

10

Cviky

Dále vám přinášíme několik užitečných cviků, které vám pomůžou lépe zvládnout kopací techniky. A i zde platí, že v zájmu vlastního zdraví se před každým tréninkem vyplatí důkladná rozcvička a strečink. Počet opakování je individuální, záleží na vaší kondici a fyzické zdatnosti. Rozhodně se nepřepínejte a poslouchejte svoje tělo, jinak vás může nepříjemné zranění na pěkných pár týdnů vyřadit z tréninku a to určitě nechcete.

Výpad s předkopáváním – začínáme ve stoje, první pohyb je výpad pravou nohou doprovázený předkopnutím levé nohy. Následuje návrat do výchozího postoje a opakování v opačném gardu. Tento cvik je nedocenitelný zejména pro zlepšení rovnováhy a koordinace pohybů.

Skok s výkopem – výchozí poloha je stoj míně rozkročný následovaný skokem z místa do výšky. Součástí kroku je předkopnutí vzhůru (nohy střídejte po jednotlivých skocích). Tento cvik oceníte zejména pro jeho přínos síle a dynamice vašich kopů.

Náběh – na začátku cviku stojíme tak, abychom měli jednu nohu vepředu, druhou za tělem. Cvik potom spočívá ve výskoku a výměně polohy nohou (např. pravá dozadu, levá dopředu). Noha, která jde zezadu dopředu zároveň provádí výkop. I tento cvik vám pomůže zapracovat na rychlosti a důraznosti vašich kopů.

Jab- cross kick – tento cvik jednoduše kombinuje jab-cross úder (leva, pravá) a kop nohou. Nohy střídejte po sérii, případně po jednotlivých opakování. Odměnou za zvládnutí toho cviku vám bude lepší koordinace a přesnost kopu.

Úder z planku – tady začínáte v klasické poloze plank (pozor na správné provedení, v opačném případě hrozí zranění, případně neefektivita prováděného cviku). Z této polohy provádíte údery rukou směrem před tělo – střídavě opět po sériích, nebo každém opakování. Kromě posílení břišních svalů a jádra těla získáte také lepší stabilitu.

12

Doufáme, že se Vám článek líbil a budu se na Vás těšit na osobním či skupinovém tréninku Kickboxu.

Váš Votchel.cz

Důležité informace před prvním tréninkem kickboxu

Čeká vás první trénink kickboxu? Důležité informace pro vás

Pokud vás čeká první kickbox trénink, jistě jste plní napětí a očekávání. V ideálním případě se těšíte a nemůžete se dočkat, možná jste ale trochu nervózní a cítíte jisté obavy. Oba případy jsou naprosto přirozené a jistě nejste první, ani poslední. Abyste ale měli na první lekci co nejlepší teoretickou průpravu, přinášíme vám shrnutí několika důležitých bodů. Předpokládáme tedy, že už jste si vybrali vhodnou tělocvičnu a trenéra. Oboje by na vás mělo působit příjemně a důvěryhodně. Prostory by měly být vhodně vybavené a váš trenér odpovídajícím způsobem kvalifikovaný. Pokud ne, riskujete, že se vaše představy s realitou příliš nepotkají. Ale věříme, že to není váš případ a můžeme se pustit do přípravy na váš první trénink.

 

Máte nějaké omezení?

Trenér si vás pravděpodobně trochu proklepne, ale není to lékař a do hlavy vám nevidí. Pokud jste tedy v poslední době prodělali úraz, máte například problémy se zády, nebo se dlouhodobě s něčím léčíte, řekněte mu to. I zdánlivá maličkost vám může při tréninku uškodit, takže je rozhodně lepší, když o tom váš trenér bude vědět a může podle toho uzpůsobit obsah, nebo náročnost aktivit.

14

Máte potřebné vybavení?

Na první tréninky toho moc potřebovat nebudete, ale i tak je dobré se dopředu informovat a zařídit se podle toho. Obvykle je základem pohodlné sportovní oblečení, vhodná obuv a lahev s vodou. Není nutné se na první tréninky vybavovat rukavicemi a chrániči, tyto položky si v začátcích většinou můžete půjčit a koupit si je až se ukáže, zda budete mít opravdu zájem v tomto sportu pokračovat.

 

Jste dobře naladěni?

Trénink by vás měl především bavit a být pro vás přínosem. Na začátku od vás pochopitelně nikdo nečeká žádné zázraky, ale očekává se, že do tělocvičny přijdete fit a ve všech ohledech střízliví. Pokud jste nemocní, nebo se necítíte dobře, včas se omluvte a první lekci odložte. Také není dobré si před prvním tréninkem zajít na pár piv, nebo si dát panáka na kuráž a k tomu tučný oběd. Věřte, že by to nebylo příjemné vašemu trenérovi, ani vám samotným a mohlo by se jednat o váš první a poslední trénink pod jeho dozorem.

10

Jste alespoň trochu připraveni?

S kickboxem se dá začít prakticky v každém věku a věk, kondice ani pohlaví nehraje roli, začínat můžete opravdu od píky. S něčím byste však měli počítat. První věc je ta, že kickbox je aktivní, fyzický sport. A takový je i trénink. Než si zkusíte první „ostrý“ zápas, čeká vás hodně cvičení a potu. Tou druhou je fakt, že po příchodu do tělocvičny se z vás stává učeň a z trenéra autorita, která se poslouchá, jakkoliv se vám jeho metody a pokyny mohou zdát podivné. Dobrý trenér z vás chce dostat to nejlepší, ale zároveň nedovolí, abyste přišli během cvičení k újmě na zdraví. K tomu je ale zapotřebí vzájemná důvěra a plnění jeho pokynů.

Doufáme, že se Vám článek líbil a budu se na Vás těšit na osobním či skupinovém tréninku Kickboxu.

Váš Votchel.cz

Kick box a jeho vliv na zdraví

Kick box a jeho vliv na zdraví

Kick box zdaleka není nějaké bezduché kopání a mlácení do boxovacího pytle, případně protivníka. Má v sobě mnohem víc a mnoho vám toho může dát – jak po stránce fyzické, tak po stránce duševní. Dnes se zaměříme na přínos kick boxu naší fyzické kondici a zdraví všeobecně. 

Hubnutí

Jak už bylo řečeno, tento sport není jen o mlácení do pytle nebo soupeře. V rámci tréninků kombinujeme další cvičení a aktivity, takže během poměrně krátké doby můžete spálit opravdu velkou dávku kalorií. Pokud si k tomu alespoň trochu pohlídáte jídelníček a ostatní životosprávu, výsledky ve formě ubývajících centimetrů či kilogramů se dostaví.

Bez názvu (1024 × 420 px) (1200 × 420 px) (3)

Zpevnění postavy

S celkovým hubnutím souvisí další, sice spíše kosmetická, ale zato velice příjemná tělesná změna. A tou je zpevnění svalů. Těch při tréninku kick boxu používáte celou řadu, takže pokud je vaším cílem také zformování postavy, je tato aktivita výtečnou cestou, jak toho dosáhnout. A funguje samozřejmě také v kombinaci s ostatními sporty a aktivitami, které pěstujete. Je však vždy důležité si vytvořit optimální plán, ve kterém budete mít prostor pro regeneraci.

Zapojení více svalů

Je docela běžné, že po několika prvních trénincích vás bude bolet celé tělo a zejména svalové partie, o kterých jste neměli ani tušení, že je vůbec máte. Pokud totiž neprovozujete žádnou podobnou fyzickou aktivitu, nezapojujete plně celou řadu svalů. Tím, že začnete používat, protahovat a posilovat tyto skupiny, si zlepšíte držení těla a můžete se také například zbavit nepříjemných bolestí zad.

Bez názvu (1024 × 420 px) (1200 × 420 px) (4)

Postřeh a koordinace těla

Také jistá počáteční neohrabanost a těžkopádnost je typickým jevem při začátcích s kick boxem a v podstatě jakýmkoliv jiným sportem. Pravidelným tréninkem se ale brzy dostanete na úplně jinou úroveň a zjistíte, že vaše reakce, postřehy, rychlost a koordinace končetin jsou mnohem lepší, než kdy dřív. To může být přínosné jak pro jiné sporty, tak i pro každodenní život.

Odreagování a odbourání stresu

Kromě benefitů pro tělo a fyzickou kondici přináší kick box také spoustu výhod vaší psychice a duševní pohodě. Jako každý sport a tělesné cvičení dokáže v těle podpořit vyplavení endorfinů a znatelně vám zlepšit náladu. A jelikož se jedná o opravdu fyzicky založený sport, odreagování se ve formě úderů a kopů může být po náročném dni opravdu k nezaplacení.

Pohoda a sebedůvěra na vzestupu

A u nehmatatelných aspektů ještě zůstaneme. Ne nadarmo se říká, že kdo skutečně ovládá bojová umění, obvykle je v běžném životě nemusí vůbec nikdy použít. Pokud víte, jak se ubránit ráně a sami nějakou rozdat, začnete si věřit a vaše sebevědomí stoupá. Na druhou stranu vám ale tréninkový dril dá tolik kázně a disciplíny, abyste byli schopni svoje ego udržet na uzdě. Zkrátka a dobře, kick box je také výborný prostředek k posílení vaší sebedůvěry a citového rozpoložení.

Doufáme, že se Vám článek líbil a budu se na Vás těšit na osobním či skupinovém tréninku Kickboxu.

Váš Votchel.cz

Základní výbava pro Kick Box

Základní výbava pro Kick Box

Z hlediska nutné výbavy není kick box nikterak náročný sport. Alespoň v počátečních fázích si vystačíte s běžným sportovním vybavením a několika málo vychytávkami. Mnohem přínosnější je nadšení, výdrž a hlavně radost a potěšení z tohoto skvělého sportu. V zájmu bezpečnosti, ochrany zdraví a většího pohodlí však přinášíme přehled vybavení, které se vám dříve či později může hodit.

Nejzákladnější výbava

Pro úplné začátky a první návštěvy tréninků vám bohatě postačí vhodné oblečení, obuv, ručník a láhev s pitím. Na oblečení zas tak úplně nesejde, důležité je, aby bylo pohodlné a cítili jste se v něm dobře. Podobné je to i s obuví, ta by však měla být v každém případě čistá a vhodná na sport. Trenéři a provozovatelé mají ostatně na svých stránkách obvykle základní informace a pokyny co se týče vhodného obutí. A jelikož se pravděpodobně poměrně brzo zapotíte, nezbytnou součástí vaší první výbavy by měl být taky ručník a vhodná nádoba na doplňování tekutin.

Bez názvu (1024 × 420 px) (1200 × 420 px) (1)

Bandáže a rukavice

Úplně první speciální výbava, nad kterou byste měli uvažovat, je ochrana kloubů a zápěstí. K tomu slouží jednak bandáže, jednak rukavice. Bandáže lze pořídit v několika provedeních délky a použitého materiálu. Pro tréninkové účely je vcelku jedno jaké zvolíte, dají se bez problémů pořídit za několik stovek korun a slouží k omotání a tedy základní ochraně a fixaci kloubů, zápěstí a ploch ruky, kterými jsou vedeny údery a kryty.

Dalším stupněm ochrany a kouskem do vaší výbavy jsou rukavice. Ty se v základě dělí na pytlovky a zápasové rukavice. Pytlovky, jak už jejich název napovídá, jsou určené na tréninky s boxovacím pytlem a dalšími „neživými“ prostředky. Na výběr budete mít opět hned několik variant a jelikož tento trénink tvoří velkou část přípravy, doporučujeme zainvestovat do kvalitnějších rukavic, které vám opravdu padnou a něco vydrží.

Pro ostrý trénink se sparingpartnerem, nebo regulérní zápas se však používají malinko odlišné rukavice. Jsou trochu jinak vyrobené a za úkol mají svojí výplní ochránit soupeřovo tělo a vaše ruce. Trochu matoucí může být fakt, že se nedělí dle velikosti, ale dle váhy (a to ještě k tomu v uncích). Až na ně přijde řada a vy je budete potřebovat, dobrý trenér vám jistě poradí jaká hmotnost pro vás bude nejoptimálnější a určitě vám nechá některé vyzkoušet.

Bez názvu (1024 × 420 px) (1200 × 420 px) (2)

Zubní chrániče

Zatímco nějakou tu modřinu, nebo naraženou kost sneseme vcelku bez obtíží, se zuby už to tak jednoduché není. Jakmile tedy přejdete ke kontaktnímu tréninku, kde můžete jednu schytat, měli byste se co nejdříve podívat po vhodném chrániči zubů. Nebude vás stát žádné horentní sumy a vykoná dobrou službu. Na trhu jsou běžně k dostání chrániče obou pater, případně pouze horní řady zubů.

Ochrana citlivých partií

V součtu základního vybavení nemůžeme zapomenout ani na populární suspenzor. Údery pod pás jsou sice zakázány i v kick boxu, ale jeden nikdy neví. V zápalu boje se může přihodit leccos a v tomto případě se rozhodně vyplatí být chráněný. Základní model navíc pořídíte opět za pár stokorun, takže neváhejte a tenhle kousek si také pořiďte.

Doufáme, že se Vám článek líbil a budu se na Vás těšit na osobním či skupinovém tréninku Kickboxu.

Váš Votchel.cz

Techniky v kick boxu

Techniky v kick boxu

Kick box je fascinující bojový sport, výborný relaxační prostředek a skvělý způsob, jak si vylepšit a uchovat výbornou fyzickou i duševní kondici. Svou náplní kombinuje prvky východních i západních bojových umění a z toho také vychází jeho techniky, na které se zaměříme v dnešním článku. Jako u mnoha jiných sportů a bojových umění, i zde se postupně vyvinuly japonské, americké či indické odnože, které mají svá specifika. Pokusíme se tak zaměřit na ty nejzákladnější a nejpoužívanější techniky napříč všemi směry. Ty navíc pro lepší přehlednost rozdělíme na kopy, údery, obrany a postoje.

 

Kopy

Dobře zvládnutá technika kopů je klíčová a zcela základní pro úspěchy v tomto sportu ať už na poli amatérském, nebo profesionálním. Mezi základní techniky nohou patří následující kopy:

 • Front / Push kick: přímý kop směřující na tělo nebo na hlavu soupeře ze zadní nebo přední nohy
 • Side kick: boční kop směřující přímo na tělo nebo na hlavu buď patou, nebo bokem nohy
 • Roundhouse / Circle kick: postranní kop vedený pohybem z boku nártem nebo spodní částí holeně směřující na tělo nebo na hlavu protivníka
 • Round kick: postranní kop vedený obloukovým pohybem z boku spodní částí holeně směřující na tělo nebo na hlavu protivníka
 • Low kick: postranní kop vedený obloukovým pohybem z boku spodní částí holeně směřující na tělo nebo na hlavu protivníka
 • Semi-circular kick nebo 45° Roundhouse kick jsou pak půlkruhové varianty těchto kopů.
2

Důležitou, efektní a také efektivní podmnožinou kopů v kick boxu jsou pak rotační a skákací kopy:

 • Spinning hook-kick
 • Spinning side-kick
 • Spinning back-kick
 • Jumping front-kick
 • Jumping roundhouse-kick
 • Jumping side-kick
 • Hook Kick
 • Crescent Kick
 • Axe / Stomp / Hammer Kick
 • Back Kick
 • Sweeping (podtržení nohou)

Skupinu kopů pak uzavírají kopy kolenem, využívané zejména v soubojích nablízko. Soupeře je jimi možné zasáhnout zejména na břicho, žebra či hlavu:

 • Straight Knee Thrust
 • Rising Knee Strike
 • Hooking Knee Strike
 • Side Knee Snap Strike
 • Jumping Knee Kick nebo Flying knee kick
 • Double Knee Kick
3

 

Údery

Údery paží tvoří v kick boxu druhou největší skupinu technik. Samotné údery, ale zejména jejich spojení s kopy umožňuje vytvářet nepřeberné množství velmi účinných kombinací. Základní techniky rukou jsou tyto:

 • Jab: přímý úder z přední ruky vedený na soupeřovu hlavu nebo tělo
 • Punch: přímý úder ze zadní ruky vedený na soupeřovu hlavu nebo tělo
 • Hook: úder s mírně zahnutou rukou vedený na soupeřovu hlavu nebo tělo zaobleným pohybem
 • Uppercut: stoupající úder směřující zespodu na soupeřovu čelist

Mezi speciální údery patří:

 • Backfist
 • Cross-counter
 • Overcut
 • Bolo punch

Ani sebelepší nacvičení kopů a úderů vám však v souboji není nic platné bez propracované obrany a zvládnutí správných postojů. Ty vám umožní jednak bez větších obtíží absorbovat soupeřovi útoky a zároveň vaše tělo připravit na protiútok s co nejlepším využití vaší techniky, síly a pohybové energie. A právě tyto dovednosti bývají často rozdílové v boji se stejně zdatným, ba i zdatnějším protivníkem.

 

Základní obranné postoje:

 • Slip / Slipping: úhyby tělem do stran
 • Bob / Duck: úhyby tělem dolů
 • Parry / Block: odrážení úderů rukou
 • Cover up: krytí se rukou nebo oběma rukama
 • Clinch: sevření soupeřovi hlavy rukama

 

Doufáme, že se Vám článek líbil a budu se na Vás těšit na osobním či skupinovém tréninku Kickboxu.

Váš Votchel.cz

 

 

Pravidla kick boxu

Pravidla kick boxu

Jakkoliv se může kickbox jevit jako nekoordinovaná, divoká, brutální a surová bitka, opak je pravdou. Jistě, jedná se o tvrdý, fyzický sport, u kterého mnohdy není nouze o bolestivé střety, jede se v něm ale podle jasně stanovených a poměrně přísných pravidel, která mají za úkol v prvé řadě ochránit zdraví a životy všech jeho bojovníků, příznivců a vyznavačů. A tyto pravidla se vám pokusíme přiblížit v následujícím článku. A jelikož jsou v našich končinách logicky nejrozšířenější evropská pravidla, zaměříme se samozřejmě právě na ně.

 

Rozdělení dle stupně kontaktu

 

Souboje v kickboxu dělíme zejména podle toho, do jak blízkého kontaktu se k sobě soupeři během zápasu dostanou.

Semi-contact zakazuje soupeřům plný kontakt a využití plné síry úderů a kopů. Soupeře se stačí dotknout, rozhodčí okamžitě přerušuje zápas a uděluje příslušné body. Jedná se tedy o velmi bezpečnou formu tohoto sportu.

Light-contact má stejné zásady jako semi-contact boj, je ale plynulejší, protože rozhodčí nepřerušuje zápas při každém bodování.

Full-contact už využívá celý potenciál kopů a úderů v plné síle. Ty je dovoleno vést na přední a boční stranu hlavy a těla. Zakázané jsou údery a kopy na rozkrok, povolené jsou však podmety (sweeping), kopy na lýtka a holeně a v případě low-kick varianty také kopy na stehna.

Pro všechny varianty jsou pak zakázány hody a údery vedené hlavou.

3

Průběh zápasu

Organizace zápasu, počet kol a jejich délka se může lišit dle předcházející domluvy obou stran, standardně se však soupeří v pěti kolech po třech minutách, s minutovou pauzou mezi jednotlivými koly. Souboj se odehrává v ringu, kde na průběh dohlíží hlavní rozhodčí, další (zpravidla tři) sudí pak udělují body za provedené kopy a údery. Vítěze pak určí konečný součet bodů, případně technické KO nebo odstoupení ze strany soupeře.

Další varianty pravidel

Celosvětová obliba kickboxu a jeho bleskové rozšíření do mnoha zemí vedla samozřejmě ke vzniku několika variant pravidel. Ty nejrozšířenější (zejména japonská a americká varianta) se nikterak zásadně neliší od těch evropských a běžný divák nemusí rozdíly ani postřehnout – jedná se například o zákaz používání loktů či kolen. Krom toho samozřejmě také existují mírně upravená pravidla jednotlivých organizací, pořádající zápasy a turnaje.

4

Závěrem bychom ještě chtěli poukázat na hojně rozšířený omyl, kdy si lidé velmi často pletou kick-box a thajský box. Jedná se o podobné, nikoliv však totožné bojové sporty s vlastními pravidly a historií.

Doufáme, že se Vám článek líbil a budu se na Vás těšit na osobním či skupinovém tréninku Kickboxu.

Váš Votchel.cz